"Podstata finančných derivátov je v presune rizika na najväčšieho hlupáka." (Martin Meyer)
úvod
profil spoločnosti
finančné poradenstvo
naše služby
faq
Partneri
kontakt

riadenie kurzových rizík v medzinárodnom podnikaní

S rozšírením medzinárodného obchodu na Slovensku prišlo nielen k otvoreniu trhu a rozšíreniu podnikateľských príležitostí, ale aj k zvýšeniu konkurencie a k otvoreniu nových rizík. Medzi takéto riziká patrí aj KURZOVÉ RIZIKO. Kurzovému riziku je vystavený každý podnikateľský subjekt, ktorý realizuje finančné transakcie presahujúce hranice štátu, alebo ktorý svoju nákupnú alebo predajnú cenu v eurách odvodzuje od kurzu voči zahraničnej mene. Aj čerpaním úveru v cudzej mene vzniká kurzové riziko. Kurzové riziko spôsobuje volatilita (pohyb) výmenných kurzov eura voči zahraničným menám. Vznikajúce obchodné kurzové straty privádzajú firmy do strát, v krajnom prípade ohrozujú samotnú existenciu firmy.
kódex kvality  |  podmienky vstupu (c) CAMACO, s.r.o. 1999 - 2009, all rights reserved
Legal disclaimer: This website is not intended to give legal advice and should not therefore be understood as such. Whilst we have made our best to ensure the accuracy of the contents of this site, we do not accept any legal responsibility for any particular statement made herein.
Zrieknutie sa právnej zodpovednosti: Tieto webové stránky neposkytujú právne rady a teda nemôžu byť za také považované. Napriek tomu, že sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné, nepreberáme akúkoľvek právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na nich prezentované.
Design, content and technology by IQ Vision. Visit www.iqvision.sk. Thank you.